نام شرکت :

فولاد صنعت روحانی

نام مدیر عامل :

روحانی

کد کاربری :

f24-11206

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02128111056 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد صنعت روحانی تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه انواع نبشی و ناودانی تامین میلگرد 02128111056

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی فولاد صنعت روحانی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید فولاد صنعت روحانی

مشاهده بیشتر