چت

فولاد صنعت روحانی (روحانی) - 11206

نام شرکت :

فولاد صنعت روحانی

نام مدیر عامل :

روحانی

کد کاربری :

f24-11206

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02128111056 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد صنعت روحانی تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه انواع نبشی و ناودانی تامین میلگرد 02128111056

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×