نام :

علی زری پور

نام تجاری :

زغال سنگ طبس

کد کاربری :

f24-11194

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05632820928
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

زغال سنگ طبس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان جنوبي ،طبس طبس

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

تیراهن

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

تولید و استخراج زغال سنگ طبس

فایل های ضمیمه :