فولاد سدید کاوه قم (ناصر غفاری) - 1118

فولاد سدید کاوه قم

ناصر غفاری

50%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد سدید کاوه قم

نام مدیر عامل :

ناصر غفاری

کد کاربری :

f24-1118

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02533342376 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید نبشی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

قم ،قم

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 33342376

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

تامین کننده نبشی بال مساوی فابریک سایز L80*80*8

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

تولید نبشی

×