آگهی های خرید سراج قطعه طوس

ورق روغنی
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

خریدار ورق روغنی 0.7 عرض مختلفشماره تماس : 05137666061د ...

29 بهمن، 1399
خریدار ورق گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق 1250*1.5تاراز-ورق خودروظرفیت09906110761

19 بهمن، 1399
خریدار ورق گرم
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

خریدار ورق ۴۰ عرض ۱۰۰۰ تاراز و ورق خودرو09906110761

16 بهمن، 1399
گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق 40*100 گالوانیزه ورق خودرو09906110761

14 بهمن، 1399
گالوانیزه
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

خریدار ورق گالوانیزه ضخات 0.22ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ...

12 بهمن، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24