نام شرکت :

آتا تجارت سلوط

نام مدیر عامل :

علی کاظمی

کد کاربری :

f24-11012

وب سایت :

http://www.irankomatsu.com/

ایمیل :

-

تلفن : 02154614
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

وارده کننده وتامین کننده تمامی قطعات ماشین آلات راهسازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

وارده کننده وتامین کننده تمامی قطعات ماشین آلات راهسازی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید