نام :

احسان معصومی

نام تجاری :

توس رسا

کد کاربری :

f24-10932

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05133426030
کد ملی :

3611052371

سال آغاز فعالیت :

1397

توضیحات :

بازرگانی لوله و اتصالات.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد بلوار رستمی بین رستمی 54 و 56 شرکت توس رسا

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

05133426030

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

بازرگانی لوله و اتصالات.

فایل های ضمیمه :