عبدالله رسولی

خلاق قوطی سهند تبریز

36%
نام :

عبدالله رسولی

نام تجاری :

خلاق قوطی سهند تبریز

کد کاربری :

f24-10919

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04136306337 ، 04136306338
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

قوطی سازی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

قوطی سازی

فایل های ضمیمه :