نام :

رضا دانش مقدم

نام تجاری :

بازرگانی مقدم

کد کاربری :

f24-10900

وب سایت :

-

ایمیل :

reza.dm.69@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

0850029090

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

تامین کننده مقاطع و مواد اولیه تولید

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین تیرآهن بصورت اعتباری 6 ماه 12 ماه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین میلگرد بصورت اعتباری مدت دار 6 ماه 12 ماه 18 ماه 24 ماه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین کننده آهن اسفنجی گندله آهن سرباره شلاکه

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی رضا دانش مقدم

مشاهده بیشتر