طاهر خانی (جاوید انرژی خاورمیانه) - 10896

طاهر خانی

جاوید انرژی خاورمیانه

36%
جزئیات...
نام :

طاهر خانی

نام تجاری :

جاوید انرژی خاورمیانه

کد کاربری :

f24-10896

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید قطعات صنعتی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید قطعات صنعتی

×