نام شرکت :

بازرگانی علیمردانی

نام مدیر عامل :

علیمردانی

کد کاربری :

f24-10894

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05136516600 ، 05136517700 ، 05136518800 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق روغنی و گالوانیزه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید بازرگانی علیمردانی

مشاهده بیشتر