نام شرکت :

دانش ترابر

نام مدیر عامل :

دانشمند

کد کاربری :

f24-10879

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت حمل ونقل بین المللی دانش ترابر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شرکت حمل ونقل بین المللی دانش ترابر تهران-ولی عصر-میدان ولی عصر-بلوار کریم خان زند-پلاک 310-طبقه هشتم-واحد جنوبی کدپستی 1593854445

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید