چت

آگهی های خرید سامان دژ پویا (صادق زاده) - 10878

ورق گالوانیزه
28 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 50 عرض های مختلف خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
28 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 6 و 8 و 10 عرض از 110 تا 150 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
13 آذر، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق سیاه 4 * 8 2 میل و 90 * 90 3 میل هستیم.

×