چت

سامان دژ پویا (صادق زاده) - 10878

نام شرکت :

سامان دژ پویا

نام مدیر عامل :

صادق زاده

کد کاربری :

f24-10878

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03153355554 ، 09133010171
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×