نام شرکت :

بازرگانی ابراهیمی

نام مدیر عامل :

ابراهیمی

کد کاربری :

f24-10860

وب سایت :

https://t.me/Ebrahimisteel

ایمیل :

-

تلفن : 02166807691 ، 02166801117 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین گرد و کلاف آلیاژی 02166807691

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

میلگرد . کلاف . ظرفیت .

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بازرگانی ابراهیمی

مشاهده بیشتر