نام :

نیما حضرتی

نام تجاری :

حضرتی

کد کاربری :

f24-10812

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

اره نوار بر

فایل های ضمیمه :