مرکزآهن

بهرام خانی

47%
جزئیات...

اعلام موجودی مرکزآهن (بهرام خانی) - 1079

سایر فلزات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار سایر 11 آبان (کد : 17)

بارگیری از کارخانه اصفهان ثابت 8 5250 تومان 10 5100 تومان 12 5950 تومان 14 5900 تومان ارتفاع خرپا از 10 الی 32 سانتیمتر 03135155 تلفن ویژه داخلی 102117

سایر فلزات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار سایر 11 آبان (کد : 16)

خاموت 8 4720 تومان خاموت 10 4410 تومان خاموت مهندسی 8 4880 تومان خاموت مهندسی 10 4450 تومان سنجاقی 8 4880 تومان سنجاقی 10 4450 تومان 03135155 تلفن ویژه داخلی 102117

×