نام :

رجبلو

نام تجاری :

ساخت و ساز

کد کاربری :

f24-10773

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166672596 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز 09332302147

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاداباد. بلوک 10

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02166672596

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت و ساز

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید