نام شرکت :

فیدار ذوب تیمره

نام مدیر عامل :

بابایی

کد کاربری :

f24-10764

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی فیدار ذوب تیمره

مشاهده بیشتر

درخواست خرید فیدار ذوب تیمره

مشاهده بیشتر