نام شرکت :

آلیاژهای صنعتی

نام مدیر عامل :

علی شیرودی

کد کاربری :

f24-1068

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1384

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

واردات و تولید آلیاژها تیتانیوم سوپرآلیاژها فولادهای زنگ نزن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تیتانیوم. ورق تیتانیوم. میلگرد تیتانیوم. قوطی و پروفیل تیتانیوم.

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق استیل میلگرد استیل قوطی و پروفیل استیل

فایل های ضمیمه :