نام :

مهدی محمدی

نام تجاری :

برشکاری محمدی

کد کاربری :

f24-10657

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برشکاری با گیوتین

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید