مهدی محمدی (برشکاری محمدی) - 10657

مهدی محمدی

برشکاری محمدی

27%
جزئیات...
نام :

مهدی محمدی

نام تجاری :

برشکاری محمدی

کد کاربری :

f24-10657

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری با گیوتین

×