نام :

داود اسدی جوزاانی

نام تجاری :

آرتین بنا

کد کاربری :

f24-10638

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 01344403535 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید و فروش ورق های شیروانی و کرکره ای

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،بندرانزلي

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ورق های شیروانی و کرکره ای

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :