مسعود صمیمی - 10627

نام :

مسعود صمیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-10627

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

اهنگر ی فولاد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فورج نورد پرسکاری

مشخصات:

اهنگری

×