چت

عرفان مومنی کیا

بازرگانی کیا

29%
جزئیات...

آگهی های خرید عرفان مومنی کیا (بازرگانی کیا) - 10587

فلزات غیر آهنی
31 خرداد، 1402 8 ماه پیش

خریدار ضایعات آلومینیوم

ضایعات آلومینیوم نا محدود خریداریم.

تیرآهن
27 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن سایز 16 و 18 به میزان 3 ظرفیت خریداریم.

تیرآهن
27 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن 16 و 18 ترجیحا ذوبی یک ظرفیت خریداریم.

شمش و تختال
05 آبان، 1399 3 سال پیش

شمش قوسی

شمش قوسی 5SP 150*150 12 متری 2000 تن 09188085250

×