چت

عرفان مومنی کیا (بازرگانی کیا) - 10587

عرفان مومنی کیا

بازرگانی کیا

29%
جزئیات...
نام :

عرفان مومنی کیا

نام تجاری :

بازرگانی کیا

کد کاربری :

f24-10587

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

×