فولاد شمس گل آذین

یوسف یارلو - رضا اولیایی

66%
جزئیات...

اعلام موجودی فولاد شمس گل آذین (یوسف یارلو - رضا اولیایی) - 10585

میلگرد ساده
10 بهمن، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد ساده 10 بهمن (کد : 55015)

فولاد شمس گل آذین لیست میلگرد ساده میلگرد ۳۵ ⚫ تماس میلگرد ۴۰ ⚫ تماس میلگرد ۴۵ ⚫تماس میلگرد ۵۰ ⚫ تماس میلگرد ۵۵ ⚫ تماس میلگرد ۶۰ ⚫تماس میلگرد ۶۵ ⚫ تماس میلگرد ۷۰ ⚫ تماس میلگرد ۷۵ ⚫ تماس میلگرد ۸۰ ⚫ تماس میلگرد ۹۰ ⚫ تماس قیمت میلگردهای آلیاژی (با آنالیز)قیمت CK۴۵ میلگرد 🔴 تماس قیمت MO۴۰ میلگرد 🟡 تماس قیمت ۷۰Cr۲ میلگرد ⚪ تماس♦️قیمت نهایی (با احتساب مالیات ارزش افزوده و غیره) ♦️تابگیری و اره نواری شده ♦️فروش مستقیم کارخانه ♦️تولید شده از شمش CCM🌐 Fooladshams.com 📞 ۰۹۱۲۸۳۵۱۸۲۱ ☎️ ۰۲۱۵۶۲۳۵۱۸۰-۳ @fooladshams

فلزات آلیاژی
10 بهمن، 1401 4 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 10 بهمن (کد : 55014)

فولاد شمس گل آذین لیست میلگرد ساده میلگرد 35 ⚫ تماس میلگرد 40 ⚫ تماس میلگرد 45 ⚫تماس میلگرد 50 ⚫ تماس میلگرد 55 ⚫ تماس میلگرد 60 ⚫تماس میلگرد 65 ⚫ تماس میلگرد 70 ⚫ تماس میلگرد 75 ⚫ تماس میلگرد 80 ⚫ تماس میلگرد 90 ⚫ تماس قیمت میلگردهای آلیاژی (با آنالیز)قیمت CK45 میلگرد 🔴 تماس قیمت MO40 میلگرد 🟡 تماس قیمت 70Cr2 میلگرد ⚪ تماس ♦️قیمت نهایی (با احتساب مالیات ارزش افزوده و غیره) ♦️تابگیری و اره نواری شده ♦️فروش مستقیم کارخانه ♦️تولید شده از شمش CCM🌐 Fooladshams.com 📞 09128351821 ☎️ 02156235180-3 @fooladshams

میلگرد آجدار
10 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 10 مرداد (کد : 23040)

یک شنبه 10 مرداد ماه 1400 لیست قیمت میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین میلگرد 35 ⚫️ 18600تومان میلگرد 40 ⚫️ 18900تومان میلگرد 45 ⚫️ 18900تومان میلگرد 50 ⚫️ 18900تومان میلگرد 55 ⚫️ 18900تومان میلگرد 60 ⚫️ 18900تومان میلگرد 65 ⚫️ 18900 تومان میلگرد 70 ⚫️ 18900تومان میلگرد 75 ⚫️ 18900تومان میلگرد 80 ⚫️ 18900تومان میلگرد 90 ⚫️ 18900تومان قیمت میلگردهای آلیاژی (با آنالیز) قیمت CK45 میلگرد 🔴 19850 قیمت MO40 میلگرد 🟡 23000-23800 قیمت 70Cr2 میلگرد ⚪️ 19900 ♦️قیمت نهایی (با احتساب مالیات ارزش افزوده و غیره) ♦️تابگیری و اره نواری شده ♦️فروش مستقیم کارخانه ♦️تولید شده از شمش CCM 🌐 Fooladshams.com 📞 09128351821 ☎️ 02156235180-3 @fooladshams

میلگرد آجدار
02 مرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 مرداد (کد : 21895)

شنبه 2 مرداد ماه 1400 لیست قیمت میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین میلگرد 35 ⚫️ 17800تومان میلگرد 40 ⚫️ 18000تومان میلگرد 45 ⚫️ 18000تومان میلگرد 50 ⚫️ 18000تومان میلگرد 55 ⚫️ 18000تومان میلگرد 60 ⚫️ 18000تومان میلگرد 65 ⚫️ 18000 تومان میلگرد 70 ⚫️ 18000تومان میلگرد 75 ⚫️ 18000تومان میلگرد 80 ⚫️ 18000تومان میلگرد 90 ⚫️ 18000تومان قیمت میلگردهای آلیاژی (با آنالیز) قیمت CK45 میلگرد 🔴 18800 قیمت MO40 میلگرد 🟡 218500-22700 قیمت 70Cr2 میلگرد ⚪️ 18850 ♦️قیمت نهایی (با احتساب مالیات ارزش افزوده و غیره) ♦️تابگیری و اره نواری شده ♦️فروش مستقیم کارخانه ♦️تولید شده از شمش CCM 🌐 Fooladshams.com 📞 09128351821 ☎️ 02156235180-3

میلگرد آجدار
29 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 29 تیر (کد : 21796)

لیست قیمت میلگرد ساده فولاد شمس گل آذین میلگرد 35 ⚫️ میلگرد 40 ⚫️ میلگرد 45 ⚫️ میلگرد 50 ⚫️ میلگرد 55 ⚫️ میلگرد 60 ⚫️ میلگرد 65 ⚫️ میلگرد 70 ⚫️ میلگرد 75 ⚫️ میلگرد 80 ⚫️ میلگرد 90 ⚫️

فلزات آلیاژی
24 خرداد، 1400 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 24 خرداد (کد : 18163)

فولاد شمس گل آذین تولید کننده میلگرد های صنعتی آلیاژی سایز ۳۵ الی ۹۰ آلیاژ های 70cr2, ck45, mo40, 7131,7711,st52,st60,A105,... 02156235180

میلگرد آجدار
08 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 07 آذر (کد : 12824)

تولید میلگرد از سایز ۳۷میلی متر تا ۹۰ میلی متر آهن ساده (۵sp) و همچنین از آلیاژ های CK۴۵ CK۶۰ VCN ۷۰CR۲ MO۴۰ را به صورت سفارشی امکان پذیر می باشد. همچنین با فرآیند های تکمیلی مجموعه فولاد شمس گل آذین (پیلینگ ، پولیش ، برش ، تابکاری ، آنیل ) این قابلیت را ایجاد میکند که مصرف کنندگان هر سایزی و آلیاژِی را میخواهند مستقیما از ممجوعه فولاد شمس گل آذین تهیه کنند.

میلگرد ساده
08 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 07 آذر (کد : 12822)

تولید میلگرد از سایز ۳۷میلی متر تا ۹۰ میلی متر آهن ساده (۵sp) و همچنین از آلیاژ های CK۴۵ CK۶۰ VCN ۷۰CR۲ MO۴۰ را به صورت سفارشی امکان پذیر می باشد. همچنین با فرآیند های تکمیلی مجموعه فولاد شمس گل آذین (پیلینگ ، پولیش ، برش ، تابکاری ، آنیل ) این قابلیت را ایجاد میکند که مصرف کنندگان هر سایزی و آلیاژِی را میخواهند مستقیما از ممجوعه فولاد شمس گل آذین تهیه کنند.

فلزات آلیاژی
08 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 07 آذر (کد : 12821)

تولید میلگرد از سایز 37میلی متر تا 90 میلی متر آهن ساده (5sp) و همچنین از آلیاژ های CK45 CK60 VCN 70CR2 MO40 را به صورت سفارشی امکان پذیر می باشد. همچنین با فرآیند های تکمیلی مجموعه فولاد شمس گل آذین (پیلینگ ، پولیش ، برش ، تابکاری ، آنیل ) این قابلیت را ایجاد میکند که مصرف کنندگان هر سایزی و آلیاژِی را میخواهند مستقیما از ممجوعه فولاد شمس گل آذین تهیه کنند.

×