احمد قربانی

شرکت فلزورزان اطلس باستان

22%
نام :

احمد قربانی

نام تجاری :

شرکت فلزورزان اطلس باستان

کد کاربری :

f24-10554

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله گاز رسانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :