امیررضا امامی

پیشرو فولاد گیتی گستر

29%
نام :

امیررضا امامی

نام تجاری :

پیشرو فولاد گیتی گستر

کد کاربری :

f24-10517

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 91009066
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

نورد سرد

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

بورس انواع ورق گالوانیزه و روغنی فروش به پایین ترین قیمت

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید