نام :

مجتمع تولیدی فولاد توس حجت

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-10475

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 05132400400
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

نبشی و ناودانی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :