گروه صنعتی مهان فولاد سپاهان

احسان سعیدی

35%
نام شرکت :

گروه صنعتی مهان فولاد سپاهان

نام مدیر عامل :

احسان سعیدی

کد کاربری :

f24-10436

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 0313714
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1392

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی گروه صنعتی مهان فولاد سپاهان

مشاهده بیشتر