آگهی های خرید صنعت فلز لوتوس (ناصر سلطانمرادی)

صنعت فلز لوتوس

ناصر سلطانمرادی

56%
اسیدشویی
دسته محصول :

ورق اسید شویی

۵ اسید عرض ۱ w22 فولاد مبارکه ۲۰ تن

18 خرداد، 1400

آخرین آگهی های خرید فولاد 24