مجید مقدم - 1005

نام :

مجید مقدم

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1005

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432112021
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

×