چت

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

توری مش
چشمه (inch) : 10 cm طول*عرض : 6*2 m وزن (kg) : 25.480 kg

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

7 ماه پیش
27,430 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %72

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

9 ماه پیش
27,410 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شهر مفتول ( آهن 118)

امتیاز کاربر : %68

توری مش میلگرد 14 آجدار چشمه 10

9 ماه پیش
27,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×