جداول وزن میلگرد

جداول وزنی میلگرد

وزن میلگرد

میلگرد یکی از مصالح بسیار مهم و ضروری در اجرای سازه های مختلف می باشد و به همین دلیل، دسترسی و اطلاع از چگونگی کاربرد جدول وزن میلگرد قبل از اجرای سازه بسیار مهم و ضروری به نظر می آید. میلگردها در دو نوع کلاف و شاخه ای و در انواع ساده و آجدار به بازار عرضه می شوند. نوع آجدار آنها برای استفاده در پروژه های ساخت و ساز بیشتر استفاده می شود زیرا به دلیل درگیر شدن آج آنها با بتن باعث بالا رفتن مقاومت کششی سازه شده و این موجب کاهش ترک خوردگی در بتن می باشد.

میلگردهای تولید شده، در انواع گریدها با نام های میلگرد A1 و میلگرد A2 و همچنین میلگرد A3 نامگذاری می شوند. این شیوه نامگذاری هنوز همچنان در جامعه رواج دارد و در حال حاضر، بجای میلگرد A2، از نام مستعار آج ۳۴۰ و بجای میلگرد A3، از نام مستعار آج ۴۰۰ استفاده میشود. قطر میلگردها از ۸ الی ۴۰ میلی متر میباشد که دارای طول های ۱۲ متری هستند. در جدول وزن میلگرد، اوزان میلگرد در حالت های شاخه ای و آجدار و در سایزهای متفاوت مورد محاسبه قرار گرفته است. استفاده از جدول استاندارد قبل از عملیات اجرایی سبب کاهش هزینه ها میشود. علاوه بر استفاده از جدول وزن میلگرد با محاسبه ابعاد و اندازه دقیق آنها می توان میلگردهای مورد استفاده در سازه را به آسانی و با دقت بالا جایابی کرده و آن ها را در محل مناسب خود بدون خطا قرار داد.

وزن(kg) ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان ۴٫۷۴ ۷٫۳۹۲ ۱۰٫۶۵۶ ۱۴٫۵۲ ۱۸٫۹۶ ۲۴ ۲۹٫۶۴ ۳۵٫۷۶ ۴۶٫۲ ۵۷٫۹۶ ۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان - ۷٫۵ ۱۱ ۱۴٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴٫۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶٫۴ ۵۸٫۵ ۷۶
وزن میلگرد شاهین بناب ۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب ۴٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۷٫۳ ۲۲٫۱ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۵٫۹ - -
وزن میلگرد حسن رود ۴٫۷ ۶٫۹ ۱۰ ۱۳٫۷ ۱۸ ۲۲٫۹ ۲۹٫۶ - - - -
وزن میلگرد آذر فولاد امین ۴٫۴۱ ۷ ۱۰٫۱۳ ۱۳٫۹ ۱۸٫۱۳ ۲۳ ۲۸٫۳ ۳۴٫۲ ۴۴٫۶ ۵۶ ۷۳٫۱
وزن میلگرد اهواز ۴٫۵ - ۱۰٫۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ - - - -
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش ۴٫۵۹۶ ۷٫۲۸۴ ۱۰٫۱۵۲ ۱۳٫۸۶ ۱۸٫۹۶ ۲۳٫۲۸ ۲۸٫۴ ۳۴٫۴۱ ۴۴٫۸۸ ۵۶٫۸۸ ۷۴٫۴
وزن میلگرد آریان فولاد - ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۳ - - - ۳۰ -
وزن میلگرد سیرجان - - ۱۰
۱۰٫۵
۱۳
۱۳٫۴
۱۷٫۵ ۲۲٫۵ - - - - -
وزن میلگرد نیشابور - - - ۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
-
وزن میلگرد میانه - - - ۱۴٫۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹٫۵ ۳۶ ۴۶٫۵ - -
وزن میلگرد امیرکبیر خزر - - ۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴ ۲۸
۲۹
- - - -
وزن میلگرد شاهرود - - - - ۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
- - - -
وزن میلگرد ارگ تبریز - - - ۱۴٫۵ ۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵ ۳۵
۳۵٫۵
- - -
وزن میلگرد شمس تهران - - ۹٫۵
۱۰
- - - - - - - -
وزن میلگرد دماوند - - - ۱۵ ۱۷
۱۸
- - - - - -
وزن میلگرد کرمان - - - - ۱۹ - - - - - -
وزن میلگرد الیگودرز کلاف ۵۰۰ کیلویی کلاف ۵۰۰ کیلویی کلاف ۵۰۰ کیلویی - - - - - - - -
وزن میلگرد شیراز کلاف ۳۲۰ کیلویی کلاف ۳۲۰ کیلویی کلاف ۳۲۰ کیلویی کلاف ۳۲۰ کیلویی - - - - - - -
وزن میلگرد راد همدان - - ۹.۵ ۱۳.۵ ۱۷.۵ ۲۱.۵ ۲۷ ۳۱ ۴۲ - -
×