چت

روند بورس در آخرین روز هفته منتهی به 17 فروردین 1403

خروج پول حقیقی از بازار بورس باعث منفی شدن نماد های خودرو، خساپا، فملی، شپنا، ثفارس، شستا، ذوب، شتران، وبملت و فولاد گردید.

روند بورس در آخرین روز هفته منتهی به 17 فروردین 1403

در ابتدایی ترین روز های سال شاخص بورس در حال مثبت خوردن بود و فضای کلی رو به سبز شدن میرفت اما در دو روز اخر معاملات با شوکی عظیم رو به رو شدیم و بورس جامعه قرمز به تن نماد ها کرد .

رو شنبه شاهد ریزش اندکی در شاخص بورس بودیم اما در روز سه شنبه این روند بیشتر شد.

روز شنبه شاخص ریزش اندکی داشت اما باز هم برای خریداران جای امیدواری بود تا اینکه در روز سه شنبه تغییرات بیشتر شد و با ریزش چند برابر مواجه شدیم.

شاخص کل بورس تهران با پیشرانی نمادهای فولاد، شپنا، وبملت، شستا و فملی 15 هزار و 726 واحد معادل  0.7 درصد افت کرد.

دیروز برای دومین روز متوالی پول حقیقی از بورس خارج شد که رقم آن 554 میلیارد تومان بود. 

بیشترین خروج سرمایه از نماد هایی مانند خودرو، خساپا، فملی، شپنا، ثفارس، شستا، ذوب، شتران، وبملت و فولاد بوده، که این امر تاثیر مستقیمی میتواند بر روی بازار آهن و فولاد داشته باشد.

دیدگاه ها
×