چت

 به‌روزرسانی قیمت‌های خدمات مهندسی ساختمانی براساس آخرین تحلیل‌ها

اعلام جدول هزینه ساخت و ساز (جدول شماره ۱۰ مبحث دوم) برای هر متر مربع بنا در گروه های ساختمانی چهارگانه برای ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان (مبنای تعرفه خدمات مهندسی)

 به‌روزرسانی قیمت‌های خدمات مهندسی ساختمانی براساس آخرین تحلیل‌ها

به گزارش فولاد 24، به‌روزرسانی قیمت خدمات مهندسی ساختمانی بر اساس ترتیبات ماده ۱۷ فصل پنجم پیوست آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام شد.

با توجه به عدم بازنگری در مبحث مذکور، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور برآورد واقعی هزینه ساخت بر اساس تحلیل ساختمان‌های نمونه با استفاده از فهرست بهای سال ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نموده و قیمت‌ها را با استفاده از آخرین شاخص‌های تعدیل به‌روزرسانی کرده است.

جدول زیر، هزینه ساخت و ساز برای هر متر مربع بنا در گروه‌های ساختمانی چهارگانه برای ابتدای سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد:

 

همچنین، پیشنهاد می‌شود مطابق با سال‌های گذشته، تعرفه سایر خدمات مهندسی از جمله نقشه‌برداری، شهرسازی، ترافیک، آزمایشگاه گاز و غیره، متناسب با این ارقام افزایش یابد.

این به‌روزرسانی با هدف تطبیق قیمت‌ها با واقعیت و ارائه خدمات مهندسی با کیفیت بیشتر صورت گرفته است.

 

دیدگاه ها
×