چت

فراز و نشیب تولید نفت ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون

فراز و نشیب تولید نفت ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون

فراز و نشیب تولید نفت ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون

طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران به ۳.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است که بیشترین در ۵ ساله گذشته می‌باشد.

ظرفیت تولید نفت ایران روزانه ۳.۸ میلیون بشکه است و طبق گزارش شرکت نفت ایران هم‌اکنون ۳.۴۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند.

×