چت

توقف ناگهانی تخصیص و کاهش میزان اعتبار به کارگزاری ها توسط بانک ها

بانک‌ها بصورت ناگهانی اقدام به توقف تخصیص یا کاهش میزان اعتبار به کارگزاری‌ها کردند. کل اعتباری که بانک‌ها به کارگزاری‌ها دادند 40 همت گزارش شد!

توقف ناگهانی تخصیص و کاهش میزان اعتبار به کارگزاری ها توسط بانک ها

بررسی ناگهانی وضعیت اعتبارات بانکی شرکت‌های کارگزاری

به گزارش فولاد 24، بر اساس اطلاعات وارد شده از شرکت‌های کارگزاری، بانک‌های طرف قرارداد با این شرکت‌ها به‌طور ناگهانی اقدام به توقف یا کاهش تخصیص اعتبارات کرده و درخواست تسویه اعتبارات قبلی را دارند. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری موضوع ضوابط و مقررات است و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام آن شرکت می‌باشد.

این وضعیت نشان دهنده این است که صنعت کارگزاری، با وجود حسن سابقه در تسویه دیون، تنها از یک چهارم ظرفیت قانونی خود استفاده کرده است. به دلیل اینکه تسویه اعتبارات به این روش نیازمند فروش دارایی‌های مشتریان اعتباری است و ممکن است به خروج پول از بازار سرمایه و نارضایتی مشتریان اعتباری منجر شود، خواهشمند است دستورات لازم جهت بررسی این موضوع و انجام اقدامات مقتضی صادر گردد.

کل اعتباری که بانک‌ها به کارگزاری ها دادند 40 همت گزارش شد!

 

دیدگاه ها
×