چت

جدید ترین رکورد تولید آهن اسفنجی فولاد مبارکه

یوسف مهاجری، مدیر واحد احیا مستقیم شماره ۲ ناحیه آهن‌سازی فولاد مبارکه، با اعلام رکوردهای تولیدی، افتخار تحقق دستاوردهای بسیاری در این بخش از صنعت فولاد را داشته است. روز ۱۹ فروردین هم تولید واحد احیا مستقیم شماره ۲ از مرز ۱۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی عبور کرد

جدید ترین رکورد تولید آهن اسفنجی فولاد مبارکه

رکوردهای تولیدی در واحدهای احیا مستقیم فولاد مبارکه

یوسف مهاجری، مدیر واحد احیا مستقیم شماره ۲ ناحیه آهن‌سازی فولاد مبارکه، با اعلام رکوردهای تولیدی، افتخار تحقق دستاوردهای بسیاری در این بخش از صنعت فولاد را داشته است. طی سال‌های گذشته، واحدهای احیا مستقیم این شرکت توانسته‌اند نقش بارزی در بهبود عملکرد کلان واحدهای تولیدی خود ایفا کنند.

 روز اول فروردین سال جاری، تولید در واحدهای احیا مستقیم شماره ۱ و ۲ به ترتیب به ۱۷۵۹۰ تن و ۹۹۱۲ تن افزایش یافت که مجموع آن به ۲۷ هزار و ۵۰۲ تن رسید. این دستاورد نشان‌دهنده افزایش قابل توجه تولید در این واحدها بوده و نقش بسیار مهمی در ارتقاء کارایی تولیدی کلان‌ترین واحد صنعتی کشور داشته است.

اما موفقیت واحدهای احیا مستقیم شماره ۲ در جلب توجه بوده است؛ زیرا در روز یازدهم فروردین، تولید این واحد به ۹۹۶۰ تن رسید که علاوه بر برتری روزانه برای خود، باعث رکورد روزانه مجموع در ناحیه آهن‌سازی شد. به‌طور جالب، روز بعد، تولید واحد احیا مستقیم شماره ۲ از مرز ۱۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی عبور کرد.

این دستاوردها به خصوص تولید ۱۰ هزار و ۳۵ تن آهن اسفنجی با مشخصات فنی تجهیزات مگامدول‌های فولاد مبارکه در روز نوزدهم فروردین، نشان از پیشرفت چشمگیر در توان تولیدی و کیفیت محصولات این واحدها دارد. این رکورد‌ها باعث افتخار و بهبود صنعت فولاد کشور و افزایش توان رقابتی آن در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.

 


دیدگاه ها
×