چت

رشد فولاد چین و شکستی بزرگ برای رقبا

در سه ماه اول سال 2024، صادرات فولاد چین با رشد 30.7 درصد نسبت به سال قبل به 25.8 میلیون تن افزایش یافت. این رشد نسبت به فصل پایانی سال گذشته نیز 9 درصد بوده است.

رشد فولاد چین و شکستی بزرگ برای رقبا

در سه ماه اول سال 2024، صادرات فولاد چین با رشد 30.7 درصد نسبت به سال قبل به 25.8 میلیون تن افزایش یافت. این رشد نسبت به فصل پایانی سال گذشته نیز 9 درصد بوده است. این افزایش قابل توجه در صادرات فولاد چین به میزان قابل توجهی به نمایندگی از توان تولیدی و توان رقابتی این کشور در صنعت فولاد است.

در ماه مارس، حجم صادرات به نزدیکی 10 میلیون تن رسید که بالاترین میزان در بیش از هفت سال گذشته بوده است. این افزایش نشان دهنده ادامه روند رو به بالا در صادرات فولاد چین است، که امیدوارم بتواند در آینده نیز ادامه یابد.

بین عوامل اثرگذار بر رشد صادرات فولاد چین، می‌توان به رکود تقاضای داخلی، افزایش تمایل کارخانه‌ها به صادرات به دلیل شرایط داخلی نامساعد، تعطیلات سال نو چین در فوریه که موجب کاهش فعالیت‌های داخلی و افزایش تمرکز بر صادرات شده، و همچنین، رکود بازار داخلی که باعث شده است کارخانه‌ها به دنبال بازارهای جدید خارج از کشور بگردند، اشاره کرد.

همچنین، قدرت رقابتی قیمت‌های فولاد صادراتی چین نیز در این رشد تأثیرگذار بوده است، زیرا قیمت‌های رقابتی تر فولاد چین بر بازارهای جهانی باعث جلب تقاضا و افزایش صادرات شده است.

دیدگاه ها
×