چت

تحلیل بازار بورس 31 اردیبهشت 1403

تغییرات نشان‌دهنده افت قابل توجهی در بازار بورس است که بر شاخص‌های اصلی تأثیر گذاشته و کاهش محسوسی را در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و فعال‌تر ایجاد کرده است. این نوسانات احتمالاً ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی است که باعث افزایش عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران شده است.

تحلیل بازار بورس 31 اردیبهشت 1403

- شاخص کل: کاهش 2.86 درصدی، از 2,168,675.85 واحد به 2,106,723.29 واحد (کاهش 61,952.56 واحدی).
- شاخص کل (هم وزن): کاهش 2.86 درصدی، از 715,003.62 واحد به 694,548.80 واحد (کاهش 20,454.82 واحدی).
- شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر: کاهش 3.04 درصدی، از 85,554.75 واحد به 82,955.60 واحد (کاهش 2,599.15 واحدی).
- شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: کاهش 3.32 درصدی، از 133,695.50 واحد به 129,253.87 واحد (کاهش 4,441.63 واحدی).
- شاخص کل فرابورس: کاهش 2.81 درصدی، از 23,800.56 واحد به 23,132.29 واحد (کاهش 668.27 واحدی).

بررسی تغییرات شاخص بورس

در روزهای اخیر بازار بورس با افت قابل توجهی مواجه شده است. شاخص کل بورس با کاهش 61,952.56 واحدی، به 2,106,723.29 واحد رسید که نشان‌دهنده افت 2.86 درصدی است. شاخص کل (هم وزن) نیز با کاهش مشابه 2.86 درصدی، به 694,548.80 واحد رسید.

شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر بازار نیز با افت 3.04 درصدی، به 82,955.60 واحد کاهش یافت. این در حالی است که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ با کاهش شدیدتر 3.32 درصدی، به 129,253.87 واحد رسید. همچنین، شاخص کل فرابورس با کاهش 668.27 واحدی، به 23,132.29 واحد رسید که معادل 2.81 درصد کاهش است.

این تغییرات نشان‌دهنده افت قابل توجهی در بازار بورس است که بر شاخص‌های اصلی تأثیر گذاشته و کاهش محسوسی را در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و فعال‌تر ایجاد کرده است. این نوسانات احتمالاً ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی است که باعث افزایش عدم اطمینان در بین سرمایه‌گذاران شده است.

دیدگاه ها
×