چت

آغاز ممیزی داخلی در مجتمع صنعتی اسفراین

در ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، ممیزی داخلی طبق برنامه از پیش ابلاغ شده واحد تضمین کیفیت به مالکان فرایندها، در مجتمع صنعتی اسفراین آغاز شد.

آغاز ممیزی داخلی در مجتمع صنعتی اسفراین

به گزارش فولاد 24، در ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، ممیزی داخلی طبق برنامه از پیش ابلاغ شده واحد تضمین کیفیت به مالکان فرایندها، در مجتمع صنعتی اسفراین آغاز شد

 استقرار استانداردهای اخذ شده سیستم مدیریت یکپارچه:

  • ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت
  • ایزو ۱۴۰۰۱ محیط زیست
  • ایزو ۴۵۰۰۱ ایمنی و بهداشت شغلی 
  • ایزو ۵۰۰۰۱ مدیریت انرژی

رشد وبهبود درونی سازمان را در پی خواهد داشت و عدم حفظ گواهینامه های اخذ شده، اعتبار بیرونی سازمان را به خطر خواهد انداخت

جهت اثربخشی بیش از پیش ممیزی داخلی این دوره و اطمینان از استقرار و جاری سازی این استانداردها،اقدامات توسط مدیریت برنامه ریزی راهبردی و تضمین کیفیت برگزار گردید.

اقدامات ممیزی فولاد اسفراین 

بنا به اظهارات سرکارخانم مهندس کلاته عربی رئیس محترم تضمین کیفیت و مجری دوره،اقدامات ذیل در ممیزی عملیاتی شد:

  • برگزاری دوره سرممیزی برای ممیزان منتخب داخلی
  • آموزش نمایندگان فرآیندها و ممیزان توسط متخصصین داخلی
  • آموزش حین ممیزی به مالکان و مسئولین فرآیند مربوطه
  • طرح ریزی برگزاری دوره تشریح الزامات استانداردها برای مالکان فرایندها با رویکرد ارتباط موثر

شایان ذکر است این اقدامات، حاصل توجه ویژه مهندس ارغائی مدیرعامل محترم و هدایت‌های فنی مهندس خیرخواه رئیس محترم‌ هیات‌مدیره و معاون تولید،به تقویت فرایندهای مدیریتی و حوزه های کیفیت محصولات،خدمات،کارکنان،کار تیمی و اهتمام کلیه کارکنان این مجتمع در پیاده سازی سیستم های کیفیت می باشد که شایسته تقدیر است

امیدواریم بتوانیم به عنوان الگوی برتر کیفیت، نقش خود را در رشد و توسعه صنعتی کشور به خوبی ایفا نماییم.

×