چت

بررسی کربن زدایی از صنعت فولاد توسط مجمع جهانی اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاد امکان‌پذیر بودن کربن‌‌‌‏‌زدایی از صنعت فولاد را بررسی کرد

بررسی کربن زدایی از صنعت فولاد توسط مجمع جهانی اقتصاد

کلید کاهش تولید کربن در اقتصاد جهان دست کیست؟

به گزارش فولاد 24، کلید کاهش تولید کربن در اقتصاد جهان دست کیست؟ گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد تاکید دارد بدون‌توجه به همکاری‌های بین‌‌‌‏‌رشته‌‌‌‏‌ای در صنایع مختلف امکان تغییر وضعیت تولید کربن در جهان وجود ندارد.

این موضوع در مورد صنعت فولاد شدت بیشتری دارد. فولاد بزرگ‌ترین بخش تولیدکننده کربن در سیاره زمین است که با بیش از ۱۰۰رشته و شاخه صنعتی و تولیدی در ارتباط است. همین موضوع باعث‌شده تا پاکسازی این صنعت به یک اولویت جهانی تبدیل شده و طرح‌های بسیاری برای کربن‌‌‌‏‌زدایی از سوی مجامع و نهاد‌های بین‌المللی پیشنهاد شود.

دیدگاه ها
×