چت

رکورد شکنی در صنعت فولاد کشور: رشد بی‌سابقه تولید در سال ۱۴۰۲

طبق گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد کشور، در سال ۱۴۰۲ تولید فولاد کشور به بیش از ۳۲ میلیون تن رسید، که رقمی بی‌سابقه در تاریخ صنعت فولاد کشور است.

رکورد شکنی در صنعت فولاد کشور: رشد بی‌سابقه تولید در سال ۱۴۰۲

طبق گزارش انجمن تولید کنندگان فولاد کشور، در سال ۱۴۰۲ تولید فولاد کشور به بیش از ۳۲ میلیون تن رسید، که رقمی بی‌سابقه در تاریخ صنعت فولاد کشور است.

رشد ۵.۵ درصدی نیز در این سال ثبت شده است. ملاک قابل تأمل در این گزارش، افزایش بالاترین نرخ رشد در زنجیره فولاد، به ویژه برای شمش فولادی با ۹.۲ درصد است، در حالی که تولید سالانه محصولاتی مانند میلگرد، ورق گرم، ورق سرد و اسلب کاهش یافته است.

همچنین، از دیگر نکات قابل توجه، کاهش تولید ورق گرم در حالی که واردات آن به نسبت گذشته دو برابر شده است.

در میان محصولات، بیشترین نرخ کاهش تولید برای ورق سرد با ۲.۸ درصد است، در حالی که واردات آن دو برابر شده است. همچنین، مازاد عرضه در مورد گندله همچنان باقی مانده و مقدار تولید شمش به مقدار دو برابر میلگرد رسیده است. در نهایت، ثبات تولید محصولات فولادی در سطح سال گذشته با حدود ۲۱.۵ میلیون تن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاه ها
×