چت

 رشد کمی و کیفی محصولات فولاد مبارکه؛ اهمیت کسب رکوردها و افزایش ضریب خوش‌قولی

پروژه‌های بهبود زیادی در نواحی انجام شده است که امکان ثبت رکوردهای پی‌درپی و جهش تولیدی در ماه‌های دیگر فراتر از ظرفیت اسمی را فراهم آورده است.

 رشد کمی و کیفی محصولات فولاد مبارکه؛ اهمیت کسب رکوردها و افزایش ضریب خوش‌قولی

 رشد کمی و کیفی محصولات فولاد مبارکه؛ اهمیت کسب رکوردها و افزایش ضریب خوش‌قولی

یاسر حاجی‌حیدری، مدیر برنامه‌ریزی و کنترل تولید فولاد مبارکه:

 پروژه‌های بهبود زیادی در نواحی انجام شده است که امکان ثبت رکوردهای پی‌درپی و جهش تولیدی در ماه‌های دیگر فراتر از ظرفیت اسمی را فراهم آورده است.

 در چند سال گذشته، شدت محدودیت‌ها بسیار افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در فولادسازی تنها یکی‌دو کوره تولید داشته‌ایم. از سال ۱۳۹۹، محدودیت برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان رویکرد برنامه‌ریزی‌های شرکت را در بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تولید تغییر داده است.

 شدت محدودیت‌ها به‌گونه‌ای است که هرساله ناگزیر به از دست دادن تولید می‌شویم. در سال گذشته، افت تولید ناشی از محدودیت برق منجر به کاهش ۱۰۴ هزار تن آهن اسفنجی، ۶۲۰ هزار تن تختال، و ۴۴ هزار تن کلاف گرم سبا شده است که عدم‌النفع ناشی از آن‌ها بالغ‌بر ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه رسالت فولاد مبارکه تأمین حداکثری تقاضای بازار است، شاخص ضریب خوش‌قولی نیز اهمیت دارد. با تمهیدات اندیشیده‌شده و ذخیره‌سازی‌های تختال در کلاف گرم فولاد مبارکه و محصولات سرد، تأثیرات انرژی چندان بروز نمی‌کند.

دیدگاه ها
×