چت

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - نماد: کگل

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

به گزارش فولاد 24 به نقل از کدال، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-297 مورخ 1402/12/07 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/19 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 330,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 380,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 50000000 میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ 1402/12/23 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

دیدگاه ها
×