چت

راه اندازی بورس بین المللی ایران در اوراسیا، شانگهای، بریکس و D8

پیشنهاد راه‌اندازی بورس بین الملل با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد با تکیه برعضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین المللی شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، D8 و بریکس

راه اندازی بورس بین المللی ایران در اوراسیا، شانگهای، بریکس و D8

به گزارش افق تهران؛ محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در نشست مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رییس جمهور که در حاشیه آن افتتاح طرح های عمرانی و زیرساختی صورت گرفت؛ با بیان اینکه یکی از مهمترین پیش نیازهای تحقق مأموریت های مناطق آزاد در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین مالی ریالی-ارزی است،اظهار داشت: مقام معظم رهبری در قالب ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تسهیل تولید، تقویت صادرات و انتقال تکنولوژی، را به عنوان مأموریتهای ترسیم شده مناطق آزاد تعیین نموده اند و این مهم نیازمند تعیین سازوکار مالی تأمین مالی است.

وی با اشاره به اینکه فرآیند مزبور را می توان برای طرحهای عمرانی و زیرساختی مناطق از سوی شبکه بانکی در چارچوبهایی همچون صندوق توسعه ملی، منابع مناطق آزاد در خزانه کل کشور برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی منطقه و همچنین تأمین مالی فعالان اقتصادی واحدهای صنعتی و بخش خصوصی و استفاده از سایر سازوکارهای تأمین مالی در سرزمین اصلی مثل تبصره ۱۸ قانون بودجه، نوآوری و شکوفایی، تسهیلات مربوط به حوزه گردشگری و غیره برای سازمانهای عامل و سرمایه گذاران مناطق ترسیم کرد؛ پیشنهاد راه اندازی بورس بین الملل با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد با تکیه برعضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، D8 و بریکس را مطرح نمود.

محمد سجاد سیاهکارزاده در ادامه با ارائه گزارشی از روندهای توسعه ای طی شده در منطقه متبوع خود طی سالیان اخیر، تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های منطقه آزاد انزلی در توسعه فضای صنعتی، ریلی و بندری مستلزم به نتیجه رسیدن طرح توسعه منطقه آزاد انزلی است.

×