معرفی هیئت مدیره جدید فولاد آلیاژی یزد

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد آخرین تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.

معرفی هیئت مدیره جدید فولاد آلیاژی یزد

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد آخرین تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.

محمد رضا سارانی قهرمانی رئیس هیئت مدیره، کامران اسفندیاری نائب رئیس هیئت مدیره، هاتف هاشمی مدیر عامل عضو هیئت مدیره، مینوش خداداد عضو هیئت مدیره، علی بابالو عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره جدید فولاد آلیاژی یازد

×