چت

نرخ جهانی کامودیتی ها 24 آوریل 2024

قیمت آلومینیوم با افزایش ۱۵.۰۰ از میانگین قیمت قبلی (+۰.۵۸٪) به مقدار ۲,۵۹۹.۰۰ دلار رسید. قیمت فلز روی با افزایش ۳۸.۵۰ (+۱.۳۸٪) به مقدار ۲,۸۳۰.۵۰ دلار رسید.

نرخ جهانی کامودیتی ها 24 آوریل 2024

درصد تغییرات کامودیتی ها 

  • قیمت آلومینیوم با افزایش ۱۵.۰۰ از میانگین قیمت قبلی (+۰.۵۸٪) به مقدار ۲,۵۹۹.۰۰ دلار رسید.
  • قیمت فلز روی با افزایش ۳۸.۵۰ (+۱.۳۸٪) به مقدار ۲,۸۳۰.۵۰ دلار رسید.
  • طلا: در زمان ۹:۱۲:۳۶، قیمت طلا کاهش ۰.۳۵ (-۰.۰۱٪) داشت و به مقدار ۲,۳۴۱.۷۵ دلار رسید.
  • قیمت نفت خام WTI با افزایش ۰.۱۴ (+۰.۱۷٪) به مقدار ۸۳.۵۰ دلار رسید.
  • قیمت نفت برنت ا افزایش ۰.۱۲ (+۰.۱۴٪) به مقدار ۸۸.۵۴ دلار رسید.
  • قیمت فلز مس با افزایش ۱۰۴.۵۰ (+۱.۰۷٪) به مقدار ۹,۸۴۳.۵۰ دلار رسید.
  •  قیمت سنگ آهن ۶۲٪ در زمان ۲۳/۴ با افزایش ۱.۰۷٪ به مقدار ۱۰۸.۷۶ دلار رسید.
دیدگاه ها
×