چت

مصوبات کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی؛ ضوابط اجرایی تامین مالی جمعی ارزی

به اطلاع عاملین مجاز تأمین مالی جمعی نهادهای مالی و سایر فعالین این حوزه میرساند، در راستای ماده ۶ دستور العمل تامین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ و همچنین استفساریه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ماده فوق از شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ضوابط اجرایی تامین مالی جمعی ارزی به شرح پیوست به تصویب کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی رسید.

مصوبات کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی؛ ضوابط اجرایی تامین مالی جمعی ارزی

به گزارش فولاد 24


ابلاغیه شماره ۵ مصوبات کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی؛ ضوابط اجرایی تامین مالی جمعی ارزی


به اطلاع عاملین مجاز تأمین مالی جمعی نهادهای مالی و سایر فعالین این حوزه میرساند، در راستای ماده ۶ دستور العمل تامین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ و همچنین استفساریه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ماده فوق از شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ضوابط اجرایی تامین مالی جمعی ارزی به شرح پیوست به تصویب کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی رسید.
 

ماده ۱ اصطلاحات و واژه هایی که در این ضوابط به کار رفته اند دارای معانی زیر هستند معانی سایر اصطلاحات و واژه های تعریف نشده حسب مورد مطابق تعاریف مندرج در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی و دستور العمل تامین مالی جمعی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار هستند.
۴ سازمان سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بانک عامل بانکی است که در توافق با عامل نسبت به پشتیبانی عملیات تامین مالی جمعی ارزی اقدامات لازم را به عمل می آورد. متقاضی شخص حقوقی است که به واردات کالا جهت تولید محصولاتی که به صادرات فناورانه منجر میشود نیاز دارد و به منظور تأمین منابع مالی طبق الزامات این ضوابط و دستورالعمل تامین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس به عامل مراجعه میکند.

سرمایه گذار خارجی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز معامله را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اخذ نموده باشند.
مجوز معامله کد معاملاتی است که به استناد آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس مصوب مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ هیات وزیران و مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس مصوب مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار به منظور تملک و خرید و فروش اوراق بهادار از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذار خارجی اعطا می شود. ضمانت نامه معتبر ضمانت نامه تعهد پرداخت صادر شده توسط بانکها و موسسات مالی / اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی صندوقهای پژوهش و فناوری صندوقهای حمایتی و ضمانتی دولتی شرکتهای بیمه

بیمه نامه


ماده ۲ در تأمین مالی جمعی ارزی منابع مورد نیاز ارزی راه اندازی یا توسعه یک کسب و کار صرفا برای پروژه های دانش بنیان و فناور صادراتی ارزآور که ضمانت نامه معتبر برای اصل سرمایه دارند تأمین شده و تأمین کننده منابع نقش مشارکت کنندهدر طرح را دارد.


تبصره احراز دانش بنیان بودن توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و احراز فناور بودن توسط پارک علم و فناوری که شرکت در آن مستقر است و بررسی ارزآور بودن توسط عامل انجام خواهد شد.


ماده ۳- تأمین کنندگان منابع مالی مورد نیاز پروژه صرفا سرمایه گذاران خارجی هستند که دارای مجوز معامله میباشند.
ماده ۴ حوزه جغرافیایی اجرای طرح داخل کشور بوده و منابع ارزی برای سرمایه گذاری در این طرح ها صرفا از طریق سرمایه گذاران خارجی با منشأ ارز خارجی قابل تأمین است تامین و تسویه سرمایه گذاری انجام شده توسط تأمین کننده در حسابهای معرفی شده از سوی بانک عامل انجام میشود.
 

ماده ۵ مراحل تأمین مالی جمعی ارزی به شرح زیر است:

 

  • ارزیابی متقاضی و طرح توسط عامل و ناظر فنی مالی حسب تشخیص؛
  • عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطلاعات وی توسط عامل مطابق با مفاد این ضوابط و دستور العمل تامین مالی جمعی و سایر ابلاغیه های کارگروه
  •  ارائه قبولی سمت حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ت - دریافت نماد اختصاصی از فرابورس ث انتشار فراخوان تأمین مالی در سکو و اعلام فراخوان جمع آوری وجوه با قابلیت استعلام طرح از فرابورس ایران توسط سرمایه گذاران
  •  پرداخت ارز توسط عامل به متقاضی چ بازپرداخت اصل مبلغ در سررسید طرح و تقسیم سود از طریق عامل به سرمایه گذاران تبصره ارز دریافتی از تامین کنندگان و ارز پرداختی بابت تسویه اصل و سود طرح یکسان خواهد بود.


ماده -۶ عامل موظف است پیش از انعقاد قرارداد با متقاضی نسبت به ایفای تعهدات ارزی گذشته متقاضی اطمینان حاصل نماید.
ماده ۷ حداکثر مبلغ قابل تأمین از طریق تأمین مالی جمعی ارزی برای هر طرح معادل یک میلیون دلار است.

مجموع طرح های باز نزد عامل در هر زمان نمیتواند بیشتر از ۲ میلیون دلار یا معادل آن باشد.

ماده ۸ عامل موظف است زیر ساخت نرم افزاری و محتوای نمایش داده شده در سکوی تامین مالی جمعی را علاوه برپشتیبانی به زبان فارسی با قابلیت پشتیبانی حداقل به زبان انگلیسی نیز فراهم نماید و همچنین یک نسخه از گزارش توجیهی طرح را حداقل به زبان انگلیسی بر روی سکو منتشر نماید.


ماده ۹ شرایط متقاضی به شرح زیر است:

 

  • الف محصول و یا خدمات موضوع طرح بایستی دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری و یا فناور از پارک علم و فناوری باشد.
  • ب دارای کارت بازرگانی معتبر باشد؛ توانمندی صادراتی آن به تایید عامل و نهاد مالی برسد.

ماده ۲۰ به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این ضوابط عامل و نهاد مالی موظفند به تمام مواد ابلاغیه شماره ۴


کارگروه ارزیابی ضوابط اجرایی مواد ۳۹ و ۴۴ دستور العمل تامین مالی جمعی پایبند باشند و در این خصوص همکاری لازم را با سازمان کارگروه ارزیابی فرابورس ایران بانک مرکزی سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر مراجع ذیصلاح به عمل آورند.


ماده ۱۱ مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز برای تعیین کارمزد و ماده ۳ ابلاغیه شماره ۴ کارگروه ارزیابی نرخ اسکناس دلار مرکز مبادله ارز و طلا یا معادل آن برای سایر ارزها خواهد بود.

دیدگاه ها
×