چت

نرخ کامودیتی ها 12 می 2024

امروز 23 اردیبهشت ماه 1403 در بازار مواد اولیه، قیمت‌های انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها و فلزات در حال تغییر بوده است.

نرخ کامودیتی ها 12 می 2024

آلومینیوم:
قیمت: 2,524.00
تغییر: -37.50 (-1.46%)
 قیمت آلومینیوم با یک کاهش 1.46٪ روبرو شده است که ممکن است ناشی از تغییرات در تقاضا یا عرضه باشد.

فلز روی:
قیمت: 2,947.00
تغییر: +37.50 (+1.29%)
قیمت فلز روی با افزایش 1.29٪ روبرو شده است.

فلز مس:
قیمت: 10,051.00
تغییر: +146.50 (+1.48%)
فلز مس با رشد 1.48٪ افزایش یافته است .

سنگ آهن 62%:
قیمت: 116.93
تغییر: -0.03 (-0.03%)
قیمت سنگ آهن با تغییر بسیار کمی روبرو شده است.

نفت برنت:
قیمت: 82.78
تغییر: -1.10 (-1.31%)
نفت برنت با یک کاهش 1.31٪ روبرو شده است 
 

دیدگاه ها
×